Ubezpieczenia majątkowe

„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” – stare przysłowie, w którym zawiera się wiele prawdy, jednakże nawet tam, gdzie najlepiej i najbezpieczniej, mogą pojawić się trudności. Aby ich uniknąć podejmujemy decyzję o ubezpieczeniu domu. Wiąże się to z realnym wydatkiem, jednakże przy wyborze ubezpieczenia należy zachować zdrowy rozsądek i nie przepłacać. Przyzwoitą polisę można już mieć za mniej niż 500 zł rocznie.

Zakres ubezpieczenia:

  • od ognia i innych zdarzeń losowych np: deszczu nawalnego, dymu, gradu, huraganu, zalania, zalegania śniegu lub lodu,
  • od kradzieży z włamaniem, uszkodzenia drzwi lub okien w razie włamania, zwroty kosztów zabezpieczenia mienia,
  • od przepięcia, przedmiotów szklanych od stłuczenia,
  • odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania zwierząt domowych, zalania, opieki nad dziećmi, uprawiania sportu i innych,
  • od nieszczęśliwych wypadków dla osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • od aktów wandalizmu również graffiti,
  • od szkód w rzeczach gości.

Obok ubezpieczeń majątkowych, nasza oferta obejmuje niezwykle atrakcyjny pakiet ubezpieczeń życiowych. Proponujemy Państwu zarówno ubezpieczenia grupowe, jak również ubezpieczenia indywidualne, a także ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży.

Wystaw polisę sam!

Mały dom pod rękoma kobiety