Ubezpieczenia firmowe

Służymy Państwu fachowym doradztwem w zakresie wyboru odpowiedniego rozwiązania oraz pakietów. Zaproponujemy korzystną ofertę ubezpieczeniową.

W naszej ofercie znajdują się typowe produkty finansowe dla firm budowlanych:

 • Ubezpieczenie wadium przetargowego
 • Ubezpieczenie należytego wykonania kontraktu
 • Ubezpieczenie usunięcia wad i usterek

Dzięki tym ubezpieczeniom firma może brać udział w wielu przetargach jednocześnie, nie angażując tym samym zbytnio środków finansowych. Składka za ubezpieczenia finansowe zależy od okresu obowiązywania ,rodzaju oraz kwoty gwarancji i wynosi od 1% kwoty gwarancji.

Produkty majątkowe:

 • ubezpieczenie ryzyka budowy i montażu
 • ubezpieczenie majątku
 • ubezpieczenia maszyn budowlanych od wszelkiego ryzyka
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

 

Pani ze stertą pieniędzy

Dla Klientów, którzy korzystają z ubezpieczeń finansowych i majątkowych możemy wynegocjować u Ubezpieczycieli specjalne zniżki.
Preferencyjne składki będą obejmować w szczególności ofertę majątkową. W szczególnych przypadkach mogą zostać rozszerzone na ofertę finansową.

 • ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych
 • OC osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej
 • ubezpieczenia finansowe(gwarancje wadialne, kontraktowe, usunięcia wad i usterek)
 • ubezpieczenie mienia firmy od kradzieży oraz od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenia budynków
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi
 • ubezpieczenie od utraty zysku
 • ubezpieczenia osobowe dla pracowników – ubezpieczenia grupowe
 • ubezpieczenie floty pojazdów (OC, AC, NNW, Assistance)

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałą częścią oferty ubezpieczeniowej, jaką przygotowała agencja Certa.Ubezpieczenia. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne, w tym mini casco oraz autocasco, a także ubezpieczenia majątkowe, w tym ubezpieczenie od kradzieży.

Pobierz pliki: 

Apteki.pdf

Budujesz-i-urzadzasz.pdf

Piekarnie-i-cukiernie.pdf

Ulotka-Ochrona-Premium-Pracodawca.pdf

Ulotka-Ochrona-Premium-Pracownik.pdf